Zásady ochrany osobních údajů

Zásady společnosti Power Of One s.r.o. pro ochranu soukromí

Tato pravidla pro ochranu soukromí platí pro společnost Power Of One s.r.o.  a a vysvětlují, jak shromažďujeme, používáme a zpřístupňujeme osobní informace. Tato pravidla popisují typ informací, které sbíráme a používáme, jak je chráníme, kdy je můžeme zpřístupnit a jak můžete vaše informace aktualizovat. Tato pravidla pro ochranu soukromí neplatí pro osobní informace zaměstnanců, partnerů, konzultantů, dobrovolníku či jiných jednotlivců spojených se společností Power Of One s.r.o.  (společně „členové společnosti Power Of One „) či pro jiné informace, které se nepovažuje za osobní informace v souladu s definicí a interpretací platnou podle zákonů.

Svolení uživatele

Použitím příslušných internetových stránek / nebo odesláním osobních údajů společnosti Power Of One s.r.o. / nebo kliknutím na „Souhlasím”, podle internetových stránek, služby nebo aplikace, kterou užíváte, udělujete svůj souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů způsobem uvedeným v těchto pravidlech. Jestliže s těmito pravidly nesouhlasíte, nepoužívejte prosím internetové stránky společnosti Power Of One s.r.o. neposkytujte Vaše osobní údaje či ji neudělujte jiný souhlas.

Obecné zásady ochrany soukromí

Ve společnosti Power Of One s.r.o. respektujeme Vaše soukromí. Společnost Power Of One s.r.o. nikdy neprodá, nepronajme či nijak nezapůjčí Vaše osobní údaje žádné jiné organizaci. „Osobní informace“ jsou informace o identifikovatelných osobách v souladu s popisem v příslušných předpisech o ochraně soukromí. Ve společnosti Power Of One s.r.o. podnikáme nezbytné kroky k zajištění a splnění principů a požadavků na osobní informace v souladu českými zákony. Účelem těchto pravidel pro ochranu soukromí je informovat naše zákazníky, návštěvníky a jiné jednotlivce, se kterými jednáme, (dále pouze „Vás“ či „Vaše“) o tom, jak shromažďujeme, používáme a zpřístupňujeme osobní informace, které držíme či kontrolujeme.

Souhlas

Vaše osobní informace shromažďujeme, používáme a zpřístupňujeme s Vaším souhlasem či podle toho, jak to povolují či požadují zákony. Váš souhlas může být výslovný, závisí přitom na okolnostech a stupni důvěrnosti příslušných osobních informací. Ve většině případů může být Váš souhlas ke shromažďování, používání či zpřístupňování osobních informací společností Power Of One s.r.o. vyvozen z toho, že jste nás kontaktovali či od nás zakoupili zboží či služby a dobrovolně nám poskytli Vaše osobní informace. Jestliže nám poskytnete osobní informace o někom jiném, předpokládáme, že máte souhlas příslušné osoby, který by nám umožnil shromažďovat, používat či zpřístupňovat jejich informace, jak je to popsáno v těchto pravidlech. Jestliže se rozhodnete poskytnout Vaše osobní informace společnosti Power Of One s.r.o. , předpokládáme, že souhlasíte se shromažďováním, používáním a zpřístupněním Vašich osobních informací v souladu s těmito pravidly. Můžete odmítnout udělit souhlas ke shromažďování, používání a zpřístupnění Vašich osobních informací v rozsahu omezeném příslušnými právními a smluvními požadavky či přiměřeným upozorněním. Jestliže souhlas neudělíte, neposkytujte nám prosím osobní informace. Kde je možnost, použijte prosím volby souhlasu či nesouhlasu nabídnuté na našich internetových stránkách či při našich jednání s vámi. Váš souhlas pro další shromažďování, použití či zpřístupnění vašich osobních informací můžete také zrušit tím, že kontaktujete našeho pracovníka na emailové adrese: seo-optimalizace.biz ad gmail.com. Jestliže váš souhlas k používání Vašich osobních informací zrušíte, nebudeme Vám již schopni poskytovat určité služby. Jsou případy, kdy společnost Power Of One s.r.o. může shromažďovat, používat či zpřístupňovat Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu. Například, můžeme používat či zpřístupňovat Vaše osobní údaje, abychom splnili žádost či nařízení soudu, v souladu s příslušnými zákony, či získali zpět peníze, které nám dlužíte.

Jaký druh osobních informací shromažďujeme a jak se používají

Osobní informace shromažďujeme přímo od Vás či prostřednictvím interakcí s Vámi či o Vás. Společnost Power Of One s.r.o. Vás může čas od času požádat o poskytnutí Vašich osobních informací (včetně Vaší adresy, data narození, telefonního čísla, e-mailové adresy či pracovního kontaktu), údajů o Vaší kreditní kartě či jiných finančních informací, informací o Vašich názorech či preferencích týkajících se Vaší zkušenosti se službami nabízenými společností Power Of One s.r.o. Pověření členové Power Of One s.r.o., naši agenti a poskytovatelé služeb mohou mít přístup k Vašim osobním informacím. Vaše osobní informace používáme či sdílíme, abychom Vám poskytli služby, nebo zaregistrovali Vaše zakoupené produkty či jinak řídili naše vztahy s Vámi, vylepšovali naše internetové stránky a marketingové postupy a spravovali naše události, programy či jiné služby. Vaše osobní informace můžete používat k tomu, abychom Vám nabízeli produkty a služby, komunikovali s Vámi o produktech, službách či informacích na Vaši žádost, spravovali naši databázi zákazníků, zpracovávali naše účty a vybírali na nich platby, zasílali vám průzkumy, katalogy, emaily či jiná upozornění o produktech, událostech a nabídkách společnosti Power Of One s.r.o., zvali Vás na události společnosti Power Of One s.r.o., a jak je to jinak povoleno a požadováno zákony či pro účely, pro které jinak poskytujete svůj souhlas. Jestliže od nás nechcete dostávat informace o našich produktech, službách či událostech, můžete nás požádat, abychom Vás z těchto důvodů nekontaktovali.

Osobní informace, které jsme od Vás získali, můžeme v určitých situacích zpřístupnit. Zahrnuje to případy:

  • kdy jste nás výslovně či implicitně požádali o zpřístupnění Vašich osobních informací třetí straně pro daný účel kde máme právo domnívat se, že třetí strana vyžadující si Vaše osobní informace, je vaším agentem;
  • jestliže nám to povolují či si to od nás vyžadují zákony (například, jestliže soud vydá nařízení či rozsudek);
  • jak je to nutné ke splnění právních, smluvních, regulatorních, pojišťovacích, auditních a bezpečnostních požadavků, či jak je to jinak povoleno či požadováno zákony.

Naše webové stránky

Osobní informace o Vás můžeme shromažďovat, když používáte naše internetové stránky. Shromažďujeme například osobní informace, které nám o sobě sdělíte, když vyplníte naše internetové formuláře, když si vyžádáte informace na naší internetové stránce Kontaktujte nás nebo když nám pošlete email. Na našich internetových stránkách používáme vzory použití na anonymním základě, jako to dělá většina internetových stránek. Pokaždé, když navštívíte naše internetové stránky, náš server zaznamená poskytovatele Vašich internetových služeb, stránky, které jste navštívili, stažené dokumenty, Vaše vyhledávání a stránku, ze které jste přišli. Tyto neosobní informace používáme k optimalizaci vašeho zážitku na našich internetových stránkách.

Způsob využití cookies

Můžeme použít soubory cookie (malé textové soubory, které internetové stránky používají k identifikaci Vašeho počítače) či podobnou technologii, které našim internetovým stránkám poskytují další funkce pro přesnější analýzu použití internetových stránek. Soubory cookie Vám umožňují osobní zážitek, když navštívíte či se vrátíte na naše stránky. Náš server může automaticky rozpoznat název Vaší registrované domény a Vaši emailovou adresu či vás rozpoznat jako vracejícího se návštěvníka. Power Of One s.r.o. může sbírat informace o tom, na které stránky máte přístup či které stránky můžete zobrazovat, a informace, které nám dobrovolně poskytnete, jako například informace v průzkumech a/nebo při registraci na stránce. Tyto soubory cookie můžeme také používat, abychom Vám ukázali relevantní služby či reklamy na stránkách Power Of One s.r.o. či mimo ně. Váš internetový prohlížeč můžete nastavit tak, aby deaktivoval soubory cookie, v tom případě však některé funkce na našich internetových stránkách nemusí řádně fungovat.

Pro Vaše pohodlí nabízíme odkazy z našich stránek na jiné internetové stránky. Jestliže z našich stránek přejdete na jiné internetové stránky, konzultujte prosím před poskytnutím Vašich osobních informací pravidla pro ochranu soukromí příslušné stránky. Společnost Power Of One s.r.o. není zodpovědná, ani nepřijímá zodpovědnost za, soukromé postupy či obsah jakýchkoli internetových stránek, které nejsou přímo pod naší kontrolou.

 

Nezletilé osoby

Děti mladší 15 let

Vědomě neshromažďujeme ani nežádáme osobní informace od nikoho mladšího 15 let. Jestliže je Vám méně než 15 let, neposílejte nám prosím žádné informace o Vás, včetně Vašeho jména, adresy, telefonního čísla či emailové adresy. V případě, že zjistíme, že jsme získali osobní informace od dítěte mladšího 15 let bez rodičovského souhlasu, tyto informace co nejrychleji vymažeme.

Nezletilé osoby od 15 let

Doporučujeme, aby nezletilí nad 15 let před odesláním jakýchkoli informací o sobě po internetu komukoli, včetně nás, požádali , rodiče či poručníka o svolení.

Naše bezpečnostní opatření pro ochranu osobní údajů

Společnost Power Of One s.r.o. může převést Vaše osobní informace na poskytovatele služeb, kteří pro nás spravují či poskytují produkty, služby či informace. Používáme přiměřená opatření k tomu, abychom od organizací, se kterými sdílíme Vaše osobní informace, požadovali, aby je používali pouze k provádění služeb, pro které jsme je zaměstnali. Někteří poskytovatelé, kteří za Vás zpracovávají osobní informace či s nimi zacházejí, se nacházejí mimo ČR. Znamená to, že Vaše osobní informace mohou být ve spojení s účely popsanými v těchto pravidlech pro ochranu soukromí převedeny, ukládány či zpracovány mimo ČR. Smluvní či jiná opatření, která můžete použít k ochraně vašich osobních údajů, podléhají právním požadavkům jiných jurisdikcí v případech, kam jsou vaše osobní informace převedeny, kde jsou uloženy či zpracovány. Například, v příslušných jurisdikcích mohou existovat právní požadavky na zpřístupnění osobních informací vládním orgánům v daných zemích.

Aktualizace či změna Vašich osobních údajů

Společnost Power Of One s.r.o. uchovává Vaše osobní informace za účely uvedenými v těchto pravidlech pro ochranu soukromí. Jestliže chcete vyžádat přístup k osobním informacím ve vlastnictví společnosti Power Of One s.r.o. či pod její kontrolou, nebo si vyžádat jejich opravu, můžete tak učinit písemně žádostí na naši emailovou adresu: seo-optimalizace.biz ad gmail.com., Před vyhledáváním Vašich osobních informací či jejich zpřístupněním můžete být požádáni o ověření Vaší totožnosti. V některých případech nemusíme poskytnout přístup k vašim osobním informacím, jestliže například obsahují osobní informace jiných osob, jestliže představují důvěrné komerční informace,či jestliže nejsou řádným předmětem žádosti o přístup. Vaše osobní informace používáme hlavně k tomu, abychom Vám včas poskytovali informace o produktech, službách a novinkách či událostech. Je důležité, aby Vaše osobní informace byly správné a aktuální. Informujte nás prosím o veškerých změnách ve Vašich osobních informacích, jakmile to bude možné.

Nesouhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že chcete vědět, jaké osobní informace o Vás máme, či chcete doplnit, opravit, učinit anonymními či vymazat jakékoli neúplné, nesprávné či staré osobní údaje, nebo jestliže chcete, abychom přestali zpracovávat Vaše osobní údaje za účely zasílání reklamních materiálů či marketingových materiálů či za účelem provádění průzkumu trhu či z jiných závažných právních důvodů, můžete v souladu se situací a příslušnými zákony využít takové právo tím, že nás kontaktujete s použitím výše uvedených kontaktních údajů. V některých případech, zvláště jestliže chcete, abychom vymazali či přestali zpracovávat Vaše osobní údaje, to také může znamenat, že nemůžeme pokračovat s tím, abychom Vám poskytovali služby. Pro tyto uvedené účely Vám doporučujeme používat dostupné nástroje pro správu profilu s přímým přístupem k Vašim osobním údajům, které Vám umožňují jejich účinné spravování. Aby mohla provést výše uvedené žádosti, společnost Power Of One s.r.o. Vás může potřebovat identifikovat a požádat Vás o další informace. Platné zákony mohou obsahovat omezení a jiné provize, které se vztahují k výše uvedeným právům.

Určité právní záležitosti

Společnost Power Of One s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato Pravidla pro ochranu soukromí. Čas od času je prosím překontrolujte, abyste se ujistili, že víte o jakýchkoli změnách a přijímáte je. Pokračování s používáním našich internetových stránek představuje Váš souhlas s podmínkami těchto Pravidel pro ochranu soukromí v jejich aktualizované a pozměněné podobě. Tato Pravidla pro ochranu soukromí a všechny obrázky, loga, ochranné značky a jiné intelektuální vlastnictví jsou majetkem společnosti Power Of One s.r.o. a jsou chráněny autorským právem, ochrannými značkami a jinými zákony o ochraně autorských práv. Bez výslovného písemného souhlasu společnosti Power Of One s.r.o. není povolena žádná reprodukce našeho intelektuálního vlastnictví.

Děkujeme Vám

Děkujeme Vám za pročtení těchto důležitých informací týkajících se našich pravidel ochrany soukromí.

Tato pravidla pro ochranu soukromí vstupují v platnost 20. června 2014 a mohou být čas od času pozměněna.

Power Of One s.r.o.

IČO: 241 52 412

DIČ: CZ 241 52 412

Lomnického 1705/7

140 00 Praha 4
.