Umějí Webové Agentury SKUTEČNĚ SEO? Nebo to jen tvrdí?

Často se setkávám s tím, že zákazníci mají web vytvořený od firmy, která jim kromě tvorby a designu webu, také naslibovala SEO optimalizaci. Bohužel však v naprosté většině případů nedostáli svým pohádkám o dobrém rankingu a našim milým klientům pouze zbyly oči pro pláč, protože jim firma výsledky smluvně negarantovala, ale peníze si nafakturovala.

Tyto tzv. SEO experti se možná vyznají v tvorbě webů, ale není správné, aby se vydávali za odborníky v oblasti SEO optimalizace. Jejich tzv. SEO se skládá většinou pouze z registrace do katalogů, aplikace některých OnPageSEO elementů, tvorby podpůrných miniwebů či zajištění velice nekvalitních zpětných odkazů, které často dávají do footeru…Když to shrnu, tak mnoho věcí, které o SEO vědí jsou už naprosto zastaralé metody, které již dávno nejsou efektivní. Tyto metody také můžou zákazníkovi uškodit penalizací ze strany Googlu. Nemusíte si toho možná ani všimnout a najednou se budete divit, že jste někde na desáté či padesáté straně vyhledávače.

Bohužel, ani v oblasti tvorby a designu webu není jejich klient vždy zcela v bezpečí, protože mnoho metod, které aplikují jsou též zastaralé a vyhledávače je nemají vůbec v lásce. Ačkoliv některé tyto elementy mohou vypadat líbivě, tak je vyhledávače vždy pozitivně nepřijímají. Obzvlášť pokud zpomalují upload Vaší stránky apod..

Častokrát jsem se také setkal s tím, že webová firma své klienty doslova donutí na ní záviset v oblasti administrace webu.  Používá totiž k administraci svůj vlastní systém se kterým operuje pouze ona. A klientům není buď přáno a nebo dáno této administraci rozumět. Tímto způsobem musí klient firmě platit někdy i tisíce korun za hodinu administrační práce.

Pokud se rozhodnete pro nový web, tak Vám doporučujeme si ověřit několik zásadních bodů:

  • je administrační systém webu snadný pro práci a jste schopni s ním pracovat i Vy či Vaši zaměstnanci? (* jinak totiž možná budete někomu muset platit velké peníze za administraci)
  • Je tento administrační systém dobře čitelný pro roboty, které internetové vyhledávače používají a je dobrý pro SEO? (*např. WordPress byl Googlem v tomto ohledu oceněn)
  • Máte připravený obsah webové stránky, který bude pro Vaše zákazníky dostatečně zajímavý a povede je k akci tj. registraci, objednávce, sjednání schůzky či nákupu u Vás?
  • Je design, který Vám webový designer navrhnul skutečně srozumitelný a přehledný pro návštěvníky webu? A nezatíží jeho upload, nebo nepoužije elementy, které vyhledávače nemají v lásce?
  • Jste si jisti, že firma, která Vám web bude realizovat má poznání o nejnovějších požadavcích internetových vyhledávačů na SEO elementy Vaší stránky? (*doporučujeme si ověřit u firmy pro kterou je SEO optimalizace hlavní činností)
  • Jste si opravdu jisti, že Vám firma, která postaví Váš web dokáže garantovat čelní pozice ve vyhledávači a smluvně se zaručit? (* doporučujeme se obrátit na experty v oblasti SEO, ne každý, kdo tvrdí, že je expert skutečně expertem je)

V případě dalších otázek k tématu mě neváhejte kontaktovat zde: support@seochip.com

Written by

No Comments Yet.

Leave a Reply

Message