Studie ukazuje, kde spotřebitelé hledají informace o místních firmách

Další dobrá zpráva pro SEO. Zatímco stále více podnikatelů se pomalu zaobírá strategiemi v době sociálního podnikání, zákazníci se stále spoléhají na staré spolehlivé metody pro získání informací o místních firmách a podnicích. Většina místních podniků, jako jsou restaurace a bary, bude pravděpodobně vyvíjet stránku na Facebooku nebo Twitter účet, ale jsou to staré spolehlivé nástroje jako SEO a ústní doporučení, kdo jim i nadále přináší příjmy.

Ve studii provedené Pew Internet and American Life Project vyšlo najevo, že Internet je nejlepší volba pro získání informací o místních obchodech, následují tisková média, jako jsou noviny a třetí je ústní doporučení. Překvapující věc o této studii je, že i když sociální média mají stále větší oblibu, zákazníci nejsou příliš závislí na Facebooku nebo Twitteru, když hledají informace o místních firmách či podnicích.

Studie byla provedena na více než 2.000 dospělých ve věku od 18 let a starší. 51% dospělých, kteří vyhledávají obsah o restauracích a barech používají internet. 38% z této skupiny používají internetové vyhledávače a pouhá 3% hledají tyto informace na sociálních sítích.

Zdá se tedy, že si zákazníci myslí, že užitečný obsah najdou přes vyhledávače spíše než přes Facebook stránky. Obsah by se neomezoval pouze na stránky podniků, ale také na recenze a hodnocení ze stránek jako Yelp a Google Places, což zvýší viditelnost ve vyhledávačích. Samozřejmě, že sociální média nejsou jen módní výstřelek, ale také nejsou žásnou náhradou SEO. Sociální vyhledávání je stále ve fázi dětství, je to na Google, aby posílil samotnou myšlenku a proměnil ji v podstatný marketingový nástroj pro místní podnikatele.More good news for SEO. While more business owners are slowly embracing strategies in the age of social business, customers are still leaning on the old reliable for local business information. Most local businesses like restaurants and bars will likely to put up a Facebook page or a Twitter account but old reliable tools like SEO and word of mouth still brings the revenue for them.

In a study conducted by the Pew Internet and American Life Project, the Internet is the top choice for local business information, followed by print media like newspapers and third is word of mouth. The surprising thing about the study is that even though social media networks are increasing in popularity, customers aren’t really depending on Facebook or Twitter whenever they look for information about a local business.

The study was conducted among over 2,000 adults with ages from 18 and older. 51% of adults who search for content about restaurants and bars use the Internet. 38% of the demographic use search engines to find local restaurant information. A meager of 3% check social networks for local business info.

It seems customers think useful content is really found when you use a search engine rather than check a Facebook page. Content wouldn’t be limited to a business’ website, reviews and ratings from sites like Yelp and Google Places listings increase a local business’ visibility in the SERPs as well. Of course, social media isn’t a fad, but it’s not replacing SEO. Social search is still in infancy stages, it’s up to Google to enhance the very idea and turn it into substantial marketing tool for local business owners.

 

 

 

Written by

No Comments Yet.

Leave a Reply

Message