Nový algoritmus Googlu Penguin 3.0

Dne 17.října 2014 Google opět aktualizoval svůj algoritmus! Tentokrát je to jiný člen googlovské ZOO jménem Penguin 3.0. Tento algoritmus se primárně zaměřuje na analýzu profilu zpětných odkazů webu a může zasáhnout webovou stránku, která má v této oblasti slabiny. Mnoho majitelů webů již ohlásilo zasažení tímto algoritmem.

Jaké jsou charakteristiky tohoto algorithmu?

– Jedná se o celosvětovou aktualizaci, která ovlivňuje všechny verze Google
– jeho vliv stále není zcela projeven, ale bude se šířit v období „několika příštích týdnů.“
– ovlivní méně než 1% anglických dotazů, ale může ovlivnit více či méně další jazyky
– Google potvrdil oficiálně 21.10.
– má potrestat weby se špatným profilem zpětných odkazů a pomoci webovým stránkách, které byly zasaženy dřívějším algorithmem, ale napravili své nedostatky v tomto ohledu

Na rozdíl od některých jiných aktualizací googlovského algoritmu, jako je např.Panda, se aktualizace Penguin spouští po celém světě. Takto mohou být weby v libovolném jazyce a geografické oblasti zasaženy potencionálním vlivem tohoto algoritmu.

Vzhledem k tomu, že Penguin zkoumá především úroveň zpětných odkazů webové stránky, tak není třeba, aby zkoumal jazykovou stránku webu. Není tímto způsobem limitován geograficky. Zatímco Panda pohlíží především na obsahovou a jazykovou úroveň webu a ovlivňuje rozličné regiony různým způsobem.

Experti se shodují, že dalším z hlavních důvodů proč Googlu trvalo vypuštění tohoto nového algoritmu, tak dlouho, je negativní SEO. Google propracovával své strategie pro boj s negativním SEO tj., vypátráním zdroje spamových zpětných odkazů vedoucích k určité webové stránce. V minulosti bylo pro Google obtížné určit zda si tyto aktivity objednal majitel webu, nebo zda tyto spamové odkazy k webu vytvořila závistivá konkurence s úmyslem uškodit webu konkurenta. Nyní se zdá, že Google dokáže více.

V každém případě radíme majitelům webů, které budou tímto algoritmem postiženy, aby podrobně prozkoumali kvalitu zpětných odkazů, které vedou k jejich webu a vyčistili profil zpětných odkazů webu. Tím může dojít k opětovnému uzdravení jejich webové stránky a web bude opět šplhat vzhůru. Vše však závisí na míře negativních faktorů, kterými v tomto ohledu web disponuje a míře postižení algoritmem.

V minulosti se stalo, že Google vypustil více aktualizací algoritmu přibližně ve stejnou dobu. Algoritmový sendvič, který se projevil v dubnu 2012, je toho skvělým příkladem. Google v té době vypustil algoritmus Panda, Penguin, a pak další aktualizaci Panda algoritmu vše během deseti dnů. To způsobilo obrovský zmatek a některé weby dokonce zasáhla oba tyto algoritmy. Tato situace byla označena jako „Pandeguin“.

Pokud budete novou aktualizací Penguinu, nebo jiným souběžně fungujícím algoritmem postiženi, tak nás neváhejte kontaktovat. Naši odborníci podrobně studují strategie Googlu a vše analyzují na základě pozorování tisícovek různých webů. Nebudeme Vám doporučovat nic, co by se neopíralo o statisticky podložená data a již osvědčené strategie. V případě potřeby nás kontaktujte zde: seo-optimalizace.biz@gmail.com

Written by

No Comments Yet.

Leave a Reply

Message