Google Analytics představují grafické ztvárnění pohybu zákazníků

Na řadě je “Analýza chování” pro SEO. Během konference Web 2.0 Summit, Google Analytics oznámilo novou sadu reportů, jež pomohou SEO analytikům a obchodníkům pochopit, jak se uživatelé “chovají” na jejich stránkách. Na konferenci byli přítomni Phil Mui z Google Analytics a zástupkyně ředitele pro Google Advertising Susan Wojcicki, kteří informovali, jakým způsobem vizualizace pohybu vylepší Google Analytics.
Vizualizace pohybu umožní vlastníkovi stránky analyzovat provoz stránky pomocí grafů, pomůže mu při posuzování pohybu po stránce – což mu dá dostatek informací k tomu, aby zvýšil pohodlí návštěvníka a zároveň zvýšil celkovou návštěvnost. Další grafické vizualizace přibudou již brzy, momentálně jsou na Google Analytics k dispozici grafické nástroje Pohyb zákazníků a Cílový pohyb. Zde je pár ukázek:
Pohyb zákazníků
Pohyb zákazníků poskytuje grafické znázornění “cesty” návštěvníka. Tento graf vám ukáže návštěvníkovu trasu od původního zdroje až po místo, kde vaši stránku opustil. Graf pohybu zákazníků bude umístěn na levé straně navigačního menu v sekci Návštěvníci. Google Analytics poskytne uzlové body na trasách, takže se dozvíte podrobnější informace, jak se návštěvník po stránkách pohyboval. Dokonce můžete skákat z jednoho uzlu na jiný, abyste sledovali různé trasy.

Cílový pohyb
Chtěli byste vědět, jak budou návštěvníci procházet přes klíčové body a kdy odejdou? Cílový pohyb umožní sledovat vámi (majitelem stránek) nadefinované klíčové body a zájmové skupiny stránky v grafické podobě. Momentálně Google Analytics podporuje pouze URL cíle. Graf cílového pohybu se bude nacházet ve Standard Reporting Tab v sekci Conversions > Goals. Podle Phila Mui díky cílovému pohybu lépe pochopíte:

  • Relativní objem návštěv vašich stránek podle vámi zvoleného rozsahu (t.j. zdroj návštěvnosti, kampaň, prohlížeč)
  • Objemy, ve kterých návštěvníci opouštějí různé trasy
  • Kde a jak se návštěvníci pohybují přes každý z vámi definovaných bodů
  • Jak na vaší stránce návštěvníci reagují, včetně zpětného vyhledávání k předchozím klíčovým bodům

 

 

Written by

No Comments Yet.

Leave a Reply

Message