Často se setkávám s tím, že zákazníci mají web vytvořený od firmy, která jim kromě tvorby a designu webu, také naslibovala SEO optimalizaci. Bohužel však v naprosté většině případů nedostáli svým pohádkám o dobrém rankingu a našim milým klientům pouze zbyly oči pro pláč, protože jim firma výsledky smluvně negarantovala, ale peníze si nafakturovala....
Read more